نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی:«سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان هدفمندسازی یارانه ها»

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی:«سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی:«سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» طی نامه شماره 97342 مورخ 1400/11/04 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط