نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش

مصوبه نهصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/3/17 موضوع «نظام جامع راهنمایی و مشاوره» طی نامه شماره 120/121197 مورخ 1400/09/07 توسط دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش برای ابلاغ و اجرا به وزارت آموزش و پرورش ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف