تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1401

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/04 هیات وزیران درخصوص "تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1401" طی نامه شماره 21243 در تاریخ 1401/02/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف