تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارتخانه های اقتصاد و بهداشت نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقتنامه وام نود میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید 19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارتخانه های اقتصاد و بهداشت نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقتنامه وام نود میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید 19 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/15 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارتخانه های اقتصاد و بهداشت نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقتنامه وام نود میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید 19" طی نامه شماره 129182 مورخ 1400/10/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 15/10/1400 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصويب کرد:

1- وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران مجازند تا نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقت­نامه وام نود میلیون (000ر000ر90) دلاری (معادل هفتاد و شش میلیون و یکصد هزار (000ر100ر76) یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید -19 و تأمین مالی اقلام
و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.

2- سازمان سرمایه­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است که مبلغ و سررسید دقیق اقساط وام را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مطابق مجوز شماره 339798 مورخ 21/7/1400 شورای اقتصاد، نسبت به پیش­بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی­های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می­باشند.

4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده­ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این وام منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از وام مصوب اقدام نماید.

5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارایه گزارشات پیشرفت سه ماهه استفاده از وام یادشده، اعم از گزارشات مالی و صورتحساب­های مربوط، تدارکات و توزیع کالاهای تأمین مالی­شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور می­باشد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف