تصویبنامه درخصوص اضافه شدن شرح کد 805121 درخصوص تعرفه آزمایش ایمنی شمناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید 19 به ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اضافه شدن شرح کد 805121 درخصوص تعرفه آزمایش ایمنی شمناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید 19 به ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/24 هیات وزیران درخصوص "اضافه شدن شرح کد 805121 درخصوص تعرفه آزمایش ایمنی شمناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید 19 به ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت" طی نامه شماره 115157 مورخ 1400/09/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف