تصویبنامه درخصوص پرداخت فرانشیز آزمایش شایع تشخیص آزمایشگاهی کووید 19 توسط سازمانهای بیمه گر پایه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص پرداخت فرانشیز آزمایش شایع تشخیص آزمایشگاهی کووید 19 توسط سازمانهای بیمه گر پایه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/24 هیات وزیران درخصوص "پرداخت فرانشیز آزمایش شایع تشخیص آزمایشگاهی کووید 19 توسط سازمانهای بیمه گر پایه" طی نامه شماره 115135 مورخ 1400/09/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف