تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ 1400/8/18

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ 1400/8/18 ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ 1400/8/18 طی نامه شماره 020/26376 مورخ 1400/10/20 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف