تصویبنامه درخصوص قرارگرفتن مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در قالب یک واحد تابعه در ذیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص قرارگرفتن مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در قالب یک واحد تابعه در ذیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص قرارگرفتن مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در قالب یک واحد تابعه در ذیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور طی نامه شماره 72617 مورخ 1401/09/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف