مصوبه تغییر عنوان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر عنوان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر عنوان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه شماره 62771 مورخ 1400/11/10 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف