تصویبنامه درخصوص تغییر عنوان شورای عالی عشایر و توسعه روستایی و همچنین اقداماتی درجهت بهبود زندگی در مناطق حاشیه ای، جوامع روستایی و عشایری

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر عنوان شورای عالی عشایر و توسعه روستایی و همچنین اقداماتی درجهت بهبود زندگی در مناطق حاشیه ای، جوامع روستایی و عشایری ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر عنوان شورای عالی عشایر و توسعه روستایی و همچنین اقداماتی درجهت بهبود زندگی در مناطق حاشیه ای، جوامع روستایی و عشایری طی نامه شماره 63730 مورخ 1400/11/16 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف