رأی شماره‌ 2980 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند 10 مصوبه مورخ 1397/12/25 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به شماره 29637/د/1397ـ 1397/12/28) از آن جهت که براساس آن کلیه اعضایی که عضو هیأت رئیسه دانشگاه نیستند، از حق ذخیره مرخصی محروم شده‌اند ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: 1400/11/16  شماره دادنامه: 2980   شماره پرونده: 0002007

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی خالدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه مورخ 1397/12/25 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به  نامه شماره 29637/د/1397ـ 1397/12/28)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 مصوبه مورخ 1397/12/25 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به  نامه شماره 29637/د/1397ـ 1397/12/28) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 56 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی از سی روز حق مرخصی کاری برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی سخن گفته و در آیین‌نامه مزبور نیز به طور خاص برای کارکنان دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی چنین حقی ذکر شده است و در ادامه  نیز قابلیت ذخیره نیمی از این میزان مرخصی را تجویز نموده است که تعداد استفاده از کلمه «مرخصی استحقاقی» و نیز جواز ذخیره نیمی از این میزان مرخصی، بیانگر اختیار کارمندان در تعیین زمان و مقدار روزهای مرخصی استحقاقی خود می‌باشد ضمن اینکه در ماده 56 آیین‌نامه مزبور هیچ نـوع الزام و اجباری از حیث مکلف و مـوظف نمودن کارمنـدان به درخـواست یا استفاده اجـباری از مرخصی استحقاقی مشهود نمی‌باشد. با همه وضوح این مـوارد ملاحظه می‌گردد هیأت رئیسه دانشگاه بـه معاونت اداری و مالی برخلاف بند 7 ماده 1 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی که هیأت رئیسه را دومین «رکن اجرایی» مؤسسه تعریف کرده، خارج از حیطه و اختیارت خود برخلاف قانون و آیین‌نامه اقدام به قانونگذاری نموده که این اقدام خارج از حیطه اختیارات آن می‌باشد و زمینه سوء استفاده امور اداری دانشگاه را فراهم نموده است به صورتی که در اجرای این مصوبه امور اداری دانشگاه طی نامه شماره 258/د/1398 ـ 1398/1/20 مدیران واحدها را الزام به استفاده کارکنان از تمام مرخصی خود در طی سال و به خصوص ایامی مشخص از سال از قبیل تابستان نموده است به این صورت که با 5 و حداکثر 10 روز مرخصی تشویقی به کارمندان آنها را مجبور به استفاده از مرخصی استحقاقی برای یک ماه تعطیلات تابستان می‌نمایند."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند 10 مصوبه مورخ 1397/12/25 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به نامه شماره 29637/د/1397ـ 1397/12/28):

  " .....

10ـ ذخیره مرخصی از سال 1398 به بعد فقط در مورد اعضای هیأت رئیسه دانشگاه اعمال خواهد گردید. "

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه بیرجند تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین­‌نامه‌های مصوب هیأت امنا عمل می‌­کنند و در نتیجه مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها برای نهادها و هیأتهای هر دانشگاه لازم­الاتباع است. ثانیاً: مطابق ماده 55 آیین­نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه بیرجند (مصوب 1397/6/18 هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی): «عضو به ازای یک ماه خدمت از 2/5 روز کاری (30 روز کاری در سال) مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق رتبه و پایه، فوق ­العاده­ ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد برخوردار می­شود که باید مطابق با برنامه زمانی اعلام­شده و موافقت مؤسسه از آن استفاده کند» و به موجب ماده 56 آیین­نامه مذکور: «در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، صرفاً تا 15 روز از مرخصی استفاده نشده عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید می­شود و درخصوص عضو قراردادی صرفاً تا 15 روز از مرخصی استفاده­نشده بازخرید می­شود» و در نتیجه برمبنای موازین حقوقی مزبور، نیمی از مرخصی استحقاقی کلّیه اعضای غیرهیأت علمی قابل ذخیره است. ثالثاً: براساس رأی شماره 351ـ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 4 صورتجلسه شماره 1ـ 95 مورخ 1395/1/15 هیأت رئیسه دانشگاه مراغه به این علّت ابطال شده است که بدون توجه به شروط مقرر در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه مراغه (درخـواست عضو برای استفاده از مـرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز) و با کاهش سقف مقرر در آن ماده که امکان ذخیره­سازی و بازخرید مرخصی­ها تا 15 روز تعیین شده، امکان ذخیره مرخصی برای برخی از افراد دارای مسئولیتهای اجرایی بدون تحقّق شروط مذکور و در سقفی کمتر از سقف مقرر، پیش‌بینی شده است و براساس رأی شماره 2319ـ 1400/8/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعلام شده است که: «نامه شماره 98/8198/د ـ 1398/4/13 مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک در رابطه با ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه این دانشگاه درخصوص بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ 1398/4/15 تا 1398/6/15 به دلیل آنکه منجر به تضییق بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی به شرح مقرر در ماده 81 آیین­نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.» بنا به مراتب فوق، بند 10 مصوبه مورخ 1397/12/25 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به شماره 29637/د/1397ـ 1397/12/28)، از آن جهت که براساس آن کلّیه اعضایی که عضو هیأت رئیسه دانشگاه نیستند، از حق ذخیره مرخصی محروم شده‌اند، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط