تصویبنامه درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/01/31 هیات وزیران درخصوص "اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)" طی نامه شماره 35384 در تاریخ 1401/03/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف