تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امورخارجه نسبت به فروش آپارتمان سابق بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص مجاز بودن وزارت امورخارجه نسبت به فروش آپارتمان سابق بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو ابلاغ شد.

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص "مجاز بودن وزارت امورخارجه نسبت به فروش آپارتمان سابق بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو" طی نامه شماره 62040 در تاریخ 1401/04/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف