تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش اقامتگاه سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش اقامتگاه سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/22 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش اقامتگاه سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا" طی نامه شماره 41252 مورخ 1400/04/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 22/3/1400 به پيشنهاد شماره 634442/581/732 مورخ 25/9/1399 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش اقامتگاه سابق سفارت جمهوري اسلامي ايران در كانبرا به شماره ثبتي (2813)، واقع در استراليا، كانبرا، منطقه رد هيل، به مساحت (4048) متر مربع (عرصه) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داری کل كشور واريز و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزينه نمايد.

اسحاق جهانگیری

 معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف