تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/15 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی" طی نامه شماره 62868 در تاریخ 1401/04/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف