نحوه اعتبارگذاری نشریات فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده نحوه اعتبارگذاری نشریات فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نحوه اعتبارگذاری نشریات فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 1401/9188/دش مورخ 1401/06/13 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف