سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان طی نامه شماره 1401/9190/دش مورخ 1401/06/13 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف