بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی طی نامه شماره 1401/953429 مورخ 1401/07/04 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف