آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/07/20 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی" طی نامه شماره 133196 مورخ 1401/07/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف