ماده واحده تایید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده تایید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده تایید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی طی نامه شماره 1401/12840/دش مورخ 1401/08/15 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف