تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تشکیل شورای توسعه سواحل مکران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تشکیل شورای توسعه سواحل مکران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/15 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع تشکیل شورای توسعه سواحل مکران" طی نامه شماره 149118 در تاریخ 1401/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف