آیین نامه استخراج رمزدارایی ها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه استخراج رمزدارایی ها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/06 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه استخراج رمزدارایی ها" طی نامه شماره 151455 مورخ 1401/08/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف