اصلاحیه ماده 18 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

اصلاحیه ماده 18 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری ابلاغ شد.

اصلاحیه ماده 18 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری طی نامه شماره 9000/73107/100 مورخ 1401/10/25 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف