تصویبنامه درخصوص واگذاری کلیه فرآیند از تولید به مصرف، صادرات و واردات تخم مرغ به اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص واگذاری کلیه فرآیند از تولید به مصرف، صادرات و واردات تخم مرغ به اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص واگذاری کلیه فرآیند از تولید به مصرف، صادرات و واردات تخم مرغ به اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن طی نامه شماره 020/38339 مورخ 1401/10/27 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف