تصویبنامه درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به واردات 95 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی طی شش ماهه دوم سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به واردات 95 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی طی شش ماهه دوم سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به واردات 95 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی طی شش ماهه دوم سال 1400 طی نامه شماره 63737 مورخ 1400/06/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت جهادکشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 17/6/1400 به پیشنهاد شماره 11824/020 مورخ 7/6/1400 وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- شرکت پشتیبانی امور دام کشور مجاز است نسبت به واردات نود و پنج میلیون (000/000/95) عدد تخم ­مرغ نطفه­ دار گوشتی مورد نیاز کشور در قالب برنامه زمان­بندی وزارت جهادکشاورزی طی شش ماهه دوم سال 1400 اقدام نماید. شرکت مذکور می­ تواند به منظور تسریع در امور از ظرفیت شرکت ­های خصوصی دارای اهلیت استفاده نماید و مسئولیت این امر به عهده شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواهد بود.

2- بانک کشاورزی معادل دوازده هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر12) ریال بابت اجرای تأمین جوجه یک­ روزه در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام شرکت پشتیبانی امور دام کشور و پس از تأیید سازمان حسابرسی، مابه ­التفاوت قیمت مصوب جهت فروش و قیمت تمام­ شده را تأمین و پرداخت کند.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات و هزینه ­های تبعی را تعهد و تضمین کند.

4- شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری­ شده و ضرر و زیان دریافتی پرداخت نماید.

5- بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسهیل و تسریع نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف