مصوبه تکمیل مصوبه تأسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (مصوب جلسه 583 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شماره1401/8771/دش                               1401/10/28

 

مصوبه تکمیل مصوبه تأسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (مصوب جلسه 583 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1401/9/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

دانشگاه معارف اسلامی

 

ماده واحده «تکمیل مصوبه تأسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (مصوب جلسه 583 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 385 مورخ 1401/08/24 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و مطابق مفاد تبصره 4 ماده 20 آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه 874 مورخ 1401/09/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مصوب تلقی گردید، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده‌واحده ـ نظر به ضرورت تربیت مدرسان معارف اسلامی دانشگاه ها و لزوم تقویت و تعمیق فعالیت های دانشگاه معارف اسلامی، تحت نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، این دانشگاه در قالب دانشگاه تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه فعالیت خواهد داد.

تبصره ـ اساسنامه اصلاحی دانشگاه با رویکرد تقویت دانشگاه؛ بر اساس الزامات و ابعاد تکمیلی ماده‌ واحده فوق و اولویت بخشی به جذب فارغ‌ التحصیلان این دانشگاه در تدریس دروس معارف، توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، تهیه و تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف