ماده واحده تکمیل مصوبه تاسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده تکمیل مصوبه تاسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده تکمیل مصوبه تاسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها طی نامه شماره 1401/18771/دش مورخ 1401/10/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف