رای شماره 2508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «1ـ حکم مقرر در قسمت اول جزء 2 ماده 1 آیین نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ 1400/5/6 به تصویب رسیده و در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، ابطال شد. 2ـ قسمت دوم جزء 2 ماده 1 آیین ‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1400/5/6 که متضمن الزام به ثبت شرکتهای مدنی در مرجع ثبت شرکتها است، ابطال شد.»

رای شماره 2508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «1ـ حکم مقرر در قسمت اول جزء 2 ماده 1 آیین نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ 1400/5/6 به تصویب رسیده و در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، ابطال شد. 2ـ قسمت دوم جزء 2 ماده 1 آیین ‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1400/5/6 که متضمن الزام به ثبت شرکتهای مدنی در مرجع ثبت شرکتها است، ابطال شد.» در تاریخ 1401/10/10 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط