مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس

شماره186093/300                                                        1401/11/17

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/10/26، پیرو مباحث جلسات مورخ 1400/3/10 و 1400/11/4 خود، موضوع تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندر عباس را مورد بحث و بررسی قرار داد و در اجرای بند 13 مصوبات سفر استانی مورخ 1400/10/23 ریاست جمهوری به استان هرمزگان، ابلاغ شده طی نامه شماره 8069 مورخ 1401/1/22توسط معاون اول ریاست جمهوری، مقرر نمود شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان هرمزگان بنا بر اختیار مذکور با رعایت مفاد قانون اراضی مستحدث و ساحلی در خصوص حد بستر و حریم دریا در شهر بندرعباس اتخاذ تصمیم نماید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می ‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌ مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف