قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ( مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))

قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ( مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) ابلاغ شد.

قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ( مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) که در جلسه علنی مورخ 1400/03/04 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 69026 مورخ 1401/04/28 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف