سال انتشار: 1391
مجموعه قوانين و مقررات مطبوعات و خبرگزاري ها

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 4
تعداد صفحه: 114
قیمت روی جلد: 12000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 505-2-0-1-2
شابک: 9789645849861
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف