بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی طی نامه شماره 9000/77529/100 مورخ 98/06/16 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف