تصویبنامه درخصوص ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور طی نامه شماره 386106 مورخ 98/07/14 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ گردید.

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشورdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف