خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 آبان ماه 1398 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 آبان ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 آبان ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1. ادامه رسیدگی به گزارش رد طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری

2. رسیدگی به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

3. رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

4. رسیدگی به طرح اصلاح ماده 133 قانون مالیات های مستقیم

5. رسیدگی به لایحه موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه

6. درخواست دو فوریت برای یک فقره لایحه

7. اعلام وصول یک فقره طرح با قید دو فوریت

8. اعلام وصول دو فقره طرح و یک فقره سوال

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف