تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت نیرو نسبت به انتقال کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی ها و و حقوق عمومی 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب - مصوب 1369

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت نیرو نسبت به انتقال کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی ها و و حقوق عمومی 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب - مصوب 1369 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/06 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت نیرو نسبت به انتقال کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی ها و و حقوق عمومی 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب - مصوب 1369" طی نامه شماره 114447 مورخ 98/09/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف