دستورالعمل رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی ابلاغ شد.

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص "رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی" طی نامه شماره 9000/162706/100 مورخ 98/10/09 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف