تصویبنامه درخصوص واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/01/17 هيأت وزیران درخصوص"واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "، طی نامه شماره 8984 در تاریخ 99/02/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف