ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي) ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/11/01 هيأت وزیران درخصوص"الحاق یک تبصره به ماده (3) آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)"، طي نامه شماره 139190 در تاریخ 1396/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف