تصویبنامه درخصوص تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص ارائه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیتها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص ارائه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیتها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/29 هیات وزیران درخصوص "تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص ارائه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیتها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا" طی نامه شماره 46812 مورخ 99/04/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم­، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش وزارت کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور

هیئت وزیران در جلسه 29/4/1399 به پیشنهاد شماره 169214 مورخ 28/12/1396 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ تصویب کرد:

1- کلیه دستگاه­های اجرایی ذی­ربط موظفند به منظور توسعه عدالت فرهنگی، انسجام­بخشی، ساماندهي فعالیت­ها و اقدامات و ایجاد هم­افزایی و هماهنگی بین دستگاه­ها و نهادهای فرهنگی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت­ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا را در چهارچوب اعتبارات سالانه خود اعم از اعتبارات ملی، استانی، توازن منطقه­ای و سایر منابع به همراه برش روستایی فعالیت­ها، در لوایح بودجه سالیانه به گونه­ای که امکان گزارش­گیری مالی و عملیاتی آن فراهم باشد، پیش­بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

2- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مکلف است:

الف- با نظارت و ارزیابی اقدامات فرهنگی در روستاها، گزارش­های فصلی و سالانه دستگاه­های ذی­ربط را تهیه و به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید. 

ب- حداقل هر دو سال یک­بار پژوهشی کاربردی به منظور سنجش اثربخشی اجرای فعالیت­های فرهنگی در روستاها را از طریق واسپاری آن به مراکز علمی- پژوهشی دولتی مرتبط انجام دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف