تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور

تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور طی نامه شماره 80/101207 مورخ 99/07/07 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف