تصویبنامه درخصوص تعیین میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/26 هیات وزیران درخصوص "افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص از ابتدای سال 1399" طی نامه شماره 109026 مورخ 99/09/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف