بخشنامه موضوع بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه طی نامه شماره 1000/99/4818 مورخ 99/06/01 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف