بخشنامه موضوع افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی، اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگ زده از تاریخ 1398/10/01 و اعمال ضریب ریالی در سال 1399

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی، اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگ زده از تاریخ 1398/10/01 و اعمال ضریب ریالی در سال 1399 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی، اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگ زده از تاریخ 1398/10/01 و اعمال ضریب ریالی در سال 1399 طی نامه شماره 1000/99/6446 مورخ 99/07/15 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف