بخشنامه موضوع احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه طی نامه شماره 1000/99/6906 مورخ 99/07/30 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف