تصویبنامه درخصوص بهره برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص بهره برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/04 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "بهره برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست" طی نامه شماره 132784 مورخ 99/11/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

نهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 4/11/1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- بهره‏برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست (با تصرف مفروز در دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان) به پلاک ثبتی (1298) اصلی، واقع در ناحیه (3) حسن آباد تهران، استان تهران، به منظور برپایی "موزه جمهوری"، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به نهاد ریاست جمهوری واگذار می‏شود، به نحوی که دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان موزه به تصرف و بهره‏برداری مفروز نهاد ریاست جمهوری داده می‏شود و بخش غربی ساختمان موزه پست نیز در تصرف مفروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) باقی می‏ماند.

2- تأمین هزینه‏های مشترک ساختمان به نسبت سهام مورد بهره‏برداری بر عهده بهره‏برداران مشاعی است و اداره موزه جمهوری نیز توسط هیئت امنایی مرکب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس دستورالعملی که به تصویب بالاترین مقام اعضای همان هیئت می‏رسد، به عمل می‏آید.

3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت مشاعی برای میزان مساحت دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏برداری
نهاد ریاست جمهوری و میزان مساحت بخش غربی ساختمان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) و درج عبارت "هر گونه فروش، تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" در اسناد مالکیت اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد، به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.

اسحاق جهانگيري    

معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف