نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال 1400، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال 1400، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال 1400، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری طی نامه شماره 87367 مورخ 1400/10/07 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط