اصلاح تصویبنامه درخصوص تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/07 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم" طی نامه شماره 56445 در تاریخ 1401/04/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف