تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم و اصلاح آن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم و اصلاح آن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/20 هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع "تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم و اصلاح آن" طی نامه شماره 111283 در تاریخ 1401/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف