تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه های شماره 161083 مورخ 1393/12/27، شماره 154 مورخ 1394/01/05، شماره 109336 مورخ 1394/08/20 و شماره 87624 مورخ 1396/07/18

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه های شماره 161083 مورخ 1393/12/27، شماره 154 مورخ 1394/01/05، شماره 109336 مورخ 1394/08/20 و شماره 87624 مورخ 1396/07/18 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/06 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه های شماره 161083 مورخ 1393/12/27، شماره 154 مورخ 1394/01/05، شماره 109336 مورخ 1394/08/20 و شماره 87624 مورخ 1396/07/18" طی نامه شماره 101020 در تاریخ 1401/06/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف