تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه های شماره 98379 و 98370 مورخ 1401/6/7 هیات وزیران

تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه های شماره 98379 و 98370 مورخ 1401/6/7 هیات وزیران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/30 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه های شماره 98379 و 98370 مورخ 1401/6/7" طی نامه شماره 117467 مورخ 1401/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف